Projekt „W tę sam± stronę” współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Mońkach ogłasza nabór uczniów do zajęć realizowanych w ramach  projektu „ W tę sam± stronę” współfinansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie chętni do udziału w zajęciach powinni zgłosić się do wychowawcy klasy po odpowiednie dokumenty i wypełnione złożyć do  14.09.2013r. w Biurze Projektu (Pokój 310)  lub u swojego  wychowawcy.

Asystent Koordynatora Projektu : Wiesława ¦wisłocka